Wat zeggen mensen over leen en de masterclass

Nina Krämer

Mijn naam is Nina Krämer, ik woon in Oostenrijk en ben de Pastor voor de Kunsten van de Foursquare Church en organisator van het Art Cross Festival.

Ik kende Leen La Rivière al vanwege zijn lessen over Kunst, Christendom & kunsten, kunstenaars maar boven alles zijn excellente Filosofische reflecties op het huidige tijdsgewricht en maatschappij (“Reformatie”), waarin wij leven, voordat ik aan zijn Masterclass begon. Ook had ik de meste van zijn boeken al gelezen (die ik van harte kan aanbevelen), en daarom was ik al enigszins bekend met de meste van zijn theologische, filosofische en zeer praktische kostbare inzichten. Desondanks was het goed daar nog eens en veel dieper in te duiken. De Masterclass verwacht ook wat huiswerk vanb je en dat hielp om alles nog eens goed te doordenken. Het was interactief en had ook nieuwe opgaven en dat hielp om de juiste weg te bewandelen. En je kon altijd op feed-back van Leen rekenen. Hij is een geloofwaardige, ijverige, snelle en goed getrainde mentor, die beslist alle antwoorden weet, maar juist wil dat zijn studenten zelfstandig tot inzicht komen. Ik kan van harte deze Masterclass aanbevelen en ook  de wijze waarop deze is samengesteld. Ik had voor geen goud het inzicht willen missen dat God ook een kunstenaar is en ook de artiesten, die in de Bijbel vermeld staan. Hoe verfrissend om eens anders naar die personen te kijken. Verder, ik waardeer zeer hoe Leen de samenleving (het denken en trends) analyseert, en boven alles de rol, die wij als christenen daarin horen te spelen. Waar zijn wij als trendsetters? Het grootste inzicht voor mij is nog steeds de openbaring over een eigentijdse reformatie, die we nog maar net waarnemen. (Dat is wel niet nieuw, maar het is wel heer relevant voor VANDAAG). Ik heb al heel wat keren geciteerd uit zijn observaties. Tenslotte, vermeld ik graag het feit, dat de Masterclass goed georganiseerd is en met een goede mix met interactieve correspondentie en een eye-opener aan kennis is. Van harte aanbevolen

Claire Kowalczyk

Claire Kowalczyk, actief op het gebied van Kunst en Cultuur in de Frans sprekende landen o.a. voor DM2A (het kunsten departement van de Pinkstergemeenten in Frankrijk) en internationaal via Continental Ministries/Christian Artists (Rotterdam)

Er zijn 3 goede redenen om de masterclass NIET te doen:

  1. Je weet alles al over God en wat Hij zegt over kunsten en cultuur…
  2. Leren is niet jouw ding
  3. Je denkt dat het hopenloos gesteld is met deze wereld en er kan niet meer aan gedaan worden….

Jaren geledennam mijn leven een andere wending dankzij een man van God, een visionair – die al tientallen jaren eerder al Continental Ministries Europe had opgericht, daarna Christian Artists, daarna… Nadat ik voor het eerst op tour was gegaan met de Continental Singers, was één van de slogans: ‘a life changing experience’ nog niet zo relevant voor mij. Daarna ging ik liederen vertalen voor een Franse Conti tour, daarna was ik een maand op het Rotterdamse kantoor om een andere tour te boeken en daar leerde ik pas echt Leen La Rivière kennen en zo werd meer en meer de slogan waar: ‘’ a life changing experience’’. Later werkt ik 2 jaar op dat kantoor en woonde naast Leen en zijn familie en zo maakte ik grote stappen in mijn ontwikkeling. Sindsdien werk ik met Leen samen op vele manieren voor het Franstalige gebied.

Meedoen aan de masterclass was een soort verjongings elixer, ik (her)las de diverse boeken, die mij een open geest gaven voor bijbelse waarheden.

Aarzel je over deelname? Dit is wat ik uit eigen ervaring kan zeggen: Deze masterclass doen, is lezen en deelnemen aan Leen’s leven als leider, je neemt deel aan een bijzonder denkproces, het is een uitnodiging om:

-je stapt over oppervlakkige indrukken heen van je zogenaamde principes (wat is nu ‘echt bijbels’?)
-je was wellicht van het nodige overtuigd, gebaseerd op divers onderwijs, maar zijn we ooit in het diepe gedoken met de hulp van de Heilige Geest?
-je wordt bemoedigd door al het lezen, bestuderen, nadenken, doordenken, discussie. Leren van de ervaring van anderen verrijkt en dat is zeker met Leen het geval
-je riskeert dat God je op je talenten gaat wijzen en hoe getalenteerd je eigenlijk bent. En eigenlijk ieder van ons is geroepen tot leiderschap, op zijn minst in het eigen huishouden, familie, buurt.
-omarm de simpele maar ook effectieve visie om je eigen kleine lampje te laten schijnen, daar waar God je gesteld heeft.
– sta open en wees verrast voor alles wat God met ons wil communiceren

Ik garandeer je dat je geen spijt krijgt om deze reis met deze ‘gentleman’ te maken. Ik groei erdoor en ik puk er vruchten van voor de rest van mijn leven

Bruno Ibanez

Bruno Ibanez, Human Resources adviseur, Frankrijk

In 2003 was ik mee met de WEST TOUR van The Continentals. Dat was een geweldige ervaring in mijn leven. Toen ik een jaar geleden de uitnodiging kreeg van Leen La Rivière om deel te nemen aan zijn Masterclass had ik eerst wat aarzelingen, maar ging het toch doen. Wel, ik heb er totaal geen spijt van. De masterclass is toegankelijk en goed te begrijpen. En geweldig dat het voor je betaald wordt. De lessen zijn veelomvattend en goed gestructureerd en hebben een duidelijke follow-up.  Het was en geweldige kans, omdat het gegeven werd vanuit de levenslange ervaring van een grote christelijke artiest en dat maak je eigenlijk nooit zo mee.

Tatiana Manolidou

Tatiana Manolidou, songwriter, docent zang aan het Pithagorio Centrum voor moderne muziek, Athene, Griekenland

Deelname aan de Masterclass cultural Leadership (2020-2021) was een hele interessante ervaring voor mij! Ik ben nog niet zo lang christen (ik werd gelovig in 2016),daarom was het voor mij van belang om te leren en een nieuw pad te gaan bewandelen in mijn muzikale carrière en nu onder leiding van Christus. Deze masterclass gaf me alle mogelijke informatie om te ontwikkelen en concreet te maken en alles in de juiste volgorde te krijgen, zodat ik nu voorbereid ben enmijn concerten kan organiseren in kerken. De masterclass motiveerde mij ook  tot topkwaliteit in mijn muziekproducties. Het gaf mij ook de kans om mijn eerste christelijke album uit te brengen via Continental Sound Music. Deze Cultural Leadership Masterclass is een excellente online cursus voor iedere christelijke artiest.

Claudine Papadopoulos

Claudine Papadopoulos, Belgisch-Griekse kunstenares, Brussel, België

God had mij talenten in de kunst gegeven. Maar wat zou ik er mee gaan doen? Natuurlijk had ik dat al ingezet voor het wel van mijn gemeenschap, maar diep binnenin wist ik dat God wilde, dat ik verdere stappen zou zetten. Ik wilde meer invloed om mij heen. Ik had een droom, maar die durfde ik niet te realiseren door gebrek aan vertrouwen, gebrek aan structuur, gebrek aan kundes.

Deze masterclass kwam op het juiste moment in mijn carrière. Het hielp mij om alle essentiële elementen op papier te zetten van mijn project: een heldere visie, mijn belangrijke waarden, mijn gebieden van invloed, specifieke doelen en de daarbij horende concrete stappen en deadlines. Vanuit zijn ervaring reikte Leen mij aan: paden, ideeën, adviezen, tips om mijnoptreden te verbeteren en mijn grenzen te verleggen. Nu kan ik in mijn ‘droom’ geloven en het te gaan realiseren.

Jérémie Cappelaere

Jérémie Cappelaere, Worshipleader, Theologiestudent, Montreal, Canada

De Masterclass Cultural Leadership heeft me geholpen om beter te begrijpen, hoe wij als christen en als kerk, om op je eigen wijze invloed kunnen hebben om het Evangelie in praktijk te brengen. Het brengt ons tot nadenken over onze posities in de samenleving die van invloed zijn en hoe we daar kunnen komen. De boeken en de cursus laten ons nadenken  over een solide Bijbelse visie van dienstbaarheid. Het is een geweldige gereedschapskist. Ik kan het van harte aanbevelen voor een ieder, die een relevante Bijbelse boodschap wil hebben voor deze tijd, deze samenleving, en deze generatie.

Arto Vuorela

Arto Vuorela, voorzitter Christian Artists Finland, Helsinki

Deze cursus was een goede gelegenheid om na te denken over mijn eigenschappen, mijn rol in het leven, de samenleving en het koninkrijk van God. Het schema was flexibel en was een goede kans om diverse publicaties van afgelopen jaren eens grondig te lezen. Ik vond deze cursus zinvol. In mijn geval het stimuleerde om nieuwe rollen  op te pakken b.v. on mijn eigen muziek en dat van mijn zus beter te ordenen en documenteren. Maar ook hoe als christen van invloed te zijn in bepaalde social media groepen b.v. atheïsten, new agers en moslims.  Het stimuleerde mij on een andere cursus te gaan doen over theater script writing en dialogen. De cursus introduceert algemene principes en hele praktische  procedures zoals checklists. Sommige concepten moeten ziet zomaar gekopieerd worden, maar vertaald worden naar je eigen situatie en plaatselijke cultuur, zodat de student zijn natuurlijke weg verder kan gaan

Snježana and Darko Kovačević

Snježana and Darko Kovačević, worshipleders van de Evangelische Pinksterker, Osijek, Kroatié

De Masterclass was een unieke kans voor ons om na te denken waarom we praise en worshippers zijn, waarom en waartoe we geroepen zijn en hoe Gods glorie te zijn zoals Hij van ons verwacht. We kregen diverse gereedschappen en kennis om met verschillende groepen te kunnen werken, wat goed management is, wat van belang is, en hoe strijdpunten en tegenslagen op je pad te overwinnen. De masterclass stimuleerde ons om naar een nieuw niveau van dienstbaarheid te gaan, om jongeren op te leiden door hun gaven te stimuleren en we zien hen groeien in dienstbaarheid. Het schrijven van onze thesis hielp on om te focussen op concrete strategische stappen naar volgende niveaus die invloed genereren. We willen dat God ons gebruikt om van positieve invloed te zijn. We gaan het boek Bijbelse visie op Kunst in het Kroaats vertalen. De Masterclass zou het basis leerfundament moeten zijn voor iedere christen kunstenaar en artiest

Joachim Herudek

Joachim Herudek, voormalige algemeen secretaris van de EZA

Sinds 2002 ben ik, Joachim Herudek, met pensioen. Daarvoor, maar ook nog steeds nu volg ik de activiteiten van Leen La Rivière en neem er ook graag aan deel. De reden is, dat die activiteiten je uitdagen om een en ander zeer persoonlijk te doordenken, maar ook vanwege mijn voormalige beroep bij het Europese Centrum voor werknemersvraagstukken (EZA, Königswinter), want de reflecties op Leens activiteiten waren een wezenlijke basis voor oriëntaties voor werknemers in Europa, maar ook was het van belang voor contacten met werknemersorganisaties in Latijns Amerika en andere continenten. Ook nu heb ik deelgenomen aan de Masterclass Cultuur om daarmee mijn persoonlijke denken en mijn verhouding tot medemensen aan te scherpen. En die Masterclass helpt, ook in mijn activiteiten voor CEPROLAI (diocees van La Paz)= het vormingscentrum voor vrouwen en jongeren die in de hele samenleving aldaar in Bolivia actief is. Ik schrijf graag deze testimonial omdat de Masterclass zeer goed helpt na te denken over activiteiten voor het Christendom. Mijn verwachting is dat deze Masterclass velen zal helpen om een wezenlijke invloed te hebben op de wereldgemeenschap